ProTang levererar kvalificerade teknikkonsulttjänster
ProTang AB är ett företag som levererar teknikkonsulttjänster till industriföretag runt om i Sverige. Företaget finns representerat på 6 orter i Sverige och har totalt 190 anställda. År 2000 startades kontoret i Malmö och man arbetar med företag i Skåne, Blekinge och Danmark. Kontoret har under dessa 2 år expanderat från 0 till 35 anställda, där nästan all personal är högskoleutbildad,  och företaget kan idag erbjuda kvalificerade tjänster inom ett stort antal områden.
ProTang's affärsidé är att leverera heltäckande konsulttjänster inom de flesta tekniska områden. ProTang i Malmö arbetar idag inom automationsteknik, elanläggningar, mekanik, teknisk IT samt med teknikinformation. Företaget säljer projekt inom dessa områden och det kan till exempel handla om en funktionsupphandling där ett företag vill automatisera en tillverkningsprocess eller ett komplett produktutvecklingsprojekt.
ProTang arbetar även med uthyrning av konsulter. Ett typiskt konsultuppdrag kan sträcka sig över 6 månader och involvera 1 till 5 personer. Generellt sett går personalen in i kundernas projekt där man blir en del av projektbemanningen. ProTangs konsulter kan vara allt från delprojektledare till rena konstruktörer i projekten.
 
ProTang satsar på att hålla en hög kvalitet på allt som görs och företaget fokuserar alltid på kundnyttan. Det finns en uttalad målsättning att utveckla långsiktiga kundrelationer och genom att göra alla kunder till ambassadörer för ProTang, får man lätt nya uppdrag genom rekommendationer. ProTang arbetar såväl med privata företag som med stat, kommun och  landsting i offentliga upphandlingar. Malmökontoret hjälper idag kunder som Astra Zeneca, Novo Nordisk Engineering, ABB-koncernen, Turbec AB, Öresundskraft med flera.
 
ProTang i Malmö planerar att växa ytterligare och anställer kontinuerligt ny personal. Företaget är redan verksamt i Danmark, men planerar att även öppna ett nytt kontor i Köpenhamn. Tanken är att detta kontor skall ha ett intimt samarbete och kunskapsutbyte med kontoret i Malmö.
Det finns många anledningar till att så många verksamheter väljer att anlita ProTang i Malmö när de skall dra igång ett projekt eller när de behöver resursförstärkning i ett eget projekt. ProTang i Malmö har tillgång till resurserna i hela ProTang med en stor samlad kunskap och erfarenhet av teknik inom de mest skiftande områden. Detta illustreras bäst med att den typiske konsulten är 37 år med 14 års erfarenhet. Företaget är en stark lokal konsult vilket innebär en närhet till kunderna.  Det här är säkert förklaringarna till företagets snabba expansion och det är bara att gratulera företaget till att ha hittat ett riktigt framgångsrikt koncept.

Pro Tang

Bransch:
Data

Telefon: 040-6680800
Fax: 040-6680801


Email:
patrik.hermansson@protang.se

Hemsida:
www.protang.se

Adress:
Pro Tang
Stora Varvsgatan 19
21119 MALMÖ

| 13 SENASTE FÖRETAGEN